ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12916 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълващо финансиране за дейностите по проект „Европейска гаранция за детето“, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство между Община Бургас и УНИЦЕФ България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ