ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12889 / 16.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.06.2022 - 12:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено- Бургас (МИГ Камено-Бургас) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ