ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12890 / 16.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.06.2022 - 12:15

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - д.м., управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на медицинска апаратура за „КОЦ–Бургас” ЕООД 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ