ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12888 / 15.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.06.2022 - 16:52

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ