ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12312 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приключване на процедура по ликвидация на "Обреден комплекс" ЕООД - в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №20, с ЕИК 102663618

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ