ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12311 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на независим финансов одит на ГФО за 2021 г. на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД и Консолидиран финансов отчет за 2021 г. на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ