ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12283 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ