ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12262 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 08:54

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 година в Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ