четвъртък, Ноември 9, 2017

Време Съдържание
Ден
 
15:00
Категория: Дневен ред, ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА
9 Ноември, 2017 - 15:01
ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-6731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. ДИМЧО ГРУДЕВ З А ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БУРГАС: ( Съгласно Определение за заместване № 08-00-1803 / 08.11.2017 г. )
 
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА
9 Ноември, 2017 - 15:05
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Видеоархив, ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА
9 Ноември, 2017 - 15:18
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.