сряда, Ноември 8, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
8 Ноември, 2017 - 09:51
от Чанко Тодоров Чанев, относно: Опрощаване на съдебни такси по административно дело
 
11
Категория: Докладни записки, Отчети
8 Ноември, 2017 - 11:10
за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2017 г. - 31.10.2017 г.
 
14
Категория: Докладни записки
8 Ноември, 2017 - 14:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
 
15
Категория: Проект на дневен ред, Новини, ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 09.11.2017 ГОДИНА
8 Ноември, 2017 - 15:18
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 09.11.2017 година ( четвъртък) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-6731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“ (СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“) по процедура BG14MFOP001-4.002 "Изпълнение на стратегиите за водено от...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.