Покана за благотворителен обучителен тиймбилдинг в подкрепа на социалния проект "ДаунТаун"

Публикувано от d.kostadinova на

Покана за благотворителен обучителен тиймбилдинг в подкрепа на социалния проект "ДаунТаун"

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.07.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 25.06.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 25.06.2024 год. (вторник)  от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 14.06.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 и зала 2, съгласно графика, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.06.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 23.04.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 23.04.2024 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

Съдебно решение №1908/07.03.2024 г. по административно дело № 2216/2023 г. по описа на Административен съд - Бургас

Публикувано от g.chanakova на

Съдебно решение №1908/07.03.2024 г. по административно дело № 2216/2023 г. по описа на Административен съд - Бургас