Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 230

ПИТАНЕ 08 - 00 15659 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Ремонтни дейности по пътя за кв. "Сарафово"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15658 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от адв. Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Манастир "Рождество Богородично"
 

ПИСМО 08 - 00 15649/ 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15648 / 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: СМР на „Лакомата  спирка“  в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“ , СМР на паркинг в ЦГЧ и СМР на дупка в кв. Акациите, находяща се на ул „Китка“ 
 

ПИСМО 08 - 00 15637 / 06.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Яна Кършийска - директор на Регионалната библиотека "Пейо Яворов" - гр. Бургас, относно: Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на граждани към Общински съвет 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15631 / 05.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от граждани, живущи в кв."Възраждане" бл.42, относно: Категорично несъгласие с инвестиционно намерение на Община Бургас за строителство на многоетажен паркинг между бул."Мария Луиза" и ул."Дебелт", ул."Цар Самуил" и ул."Пробуда" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ И ПОДПИСКА 08 - 00 15625 / 03.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Искане и подписка от собственици на имоти във в.з. "Заслона", с. Димчево, относно: Лошо състояние на общински път от с. Димчево до в.з. "Заслона", с. Димчево 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15618 / 31.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Премахване на знак B27 на търговската главна улица ”Ангел Димитров” в кв. Сарафово 

ПИТАНЕ 08 - 00 15619 / 31.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Драскането, рисуването и писането на думи, текстове, рисунки, графични изображения и каквито и да е други знаци на фасадите на сгради, религиозни храмове, паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, коридори, подлези, надлези и други елементи на градското обзавеждане, вкл. на превозните средства на обществения транспорт, както и на всяко друго, непредвидено за целта място на територията на гр. Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15616 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Отдаване под наем на недвижим имот „Бар Нептун“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15615 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Осигуряване на възможност за трудно подвижни хора и хора с двигателни проблеми да слизат от предната врата на автобусите  в градски транспорт 

ПИСМО 08 - 00 15613 / 29.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Н. Костадинов - Ген. секретар на Българска федерация по спортна акробатика, относно: Искане за дофинансиране на всички разходи по организацията на Световната купа по спортна акробатика в гр. Бургас проведена от 10-12.05.2024 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15611 / 28.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Д. Д. и жителите на ул. "Цариградска" № 15, относно: Нерегламентирано обсебване на обществен паркинг, обозначен като "Синя зона" от служителите на фирма наемател на Профсъюзния дом находящ се в гр. Бургас ул. "Цариградска" № 15 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15609 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димчо Грудев Грудев - общински съветник и председател на ПК по обществен ред и сигурност , относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на родната къща на проф. Иво Христов Керемидчиев на ул."Шейново"№ 86, гр. Бургас 

ИСКАНЕ 08 - 00 15608 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от граждани от кв. "Възраждане", относно: Недоволство от промяната на движението в еднопосочно на ул. "Цар Калоян" и ул. "Дебелт" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15584 / 15.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от родители, учители и членове на Обществения съвет на ДГ "Златното ключе", относно: Молба за удължаване периода на пенсиониране на г-жа М. Бойчева 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО - ИСКАНЕ 08 - 00 15574 / 10.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Д. К., относно: Глобяване на търговците от БАБХ поаради липса на процедура за издаване на разрешения за преместваеми обекти по чл.56  от ЗУТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15572 / 10.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Д. Г. , относно: Предложение за многоетажен паркинг - Краснодар, локация №3 в анкетата на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15569 / 08.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и публикуване на НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15568 / 07.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал "Лозово" и квартал "Долно Езерово"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15565 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
 

СИГНАЛ 08 - 00 15564 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от живущите в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 15, 16, 19, 20, 21, 22, 65, 71, 72, 113 и 114, относно: Довършителни ремонтни дейности на улица 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15527 / 16.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Фани Семерджиева - председател на ОИК Бургас, относно: Искане за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15546 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Р. П., относно: Запитвания и предложения свързани с паркирането 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 15545 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка № 2199/2024 

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 15544 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка № 2849/2024 

СТАНОВИЩЕ 08 - 00 15537 / 17.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от И. Влаев - председател на настоятелството на Национална занаятчийска камара, относно: Уведомяване на органите на местно самоуправление на Бургас за посещение на директора на КЦ "Морско казино", гр.Бургас в офиса на НЗК 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ