СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ

СТАНИСЛАВ РАЙКОВ АНДРЕЕВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 15.04.1959 г.

Професия: инженер електроника и АСУ

Образование: висше инженерно, военно, богословие

Езици: английски, немски, руски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Акцент през мандата: интеграция на малцинствата, социално слаби, привличане на нови работни места

Тел. за контакти: 0876 771 907

E-mail: s.andreev@burgascouncil.org

Участие в комисии:

Постоянна комисия по образование и вероизповедания - член

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности - член

Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас - член

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

1. Докладна записка № 08 - 00 4767 / 13.05.2016 Г. от Станислав Райков Андреев - общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.52, в частта на подточка 2 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол №9)

2. Докладна записка № 08 - 00 4470 / 11.03.2016 г.  от Станислав Райков Андреев - общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев - Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция

Докладна записка  № 08 - 00 5309 / 05.10.2016 г. от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6011 / 07.04.2017 Г. от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора - от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет

край
ПРИНТИРАНЕ И PDF
Printer Friendly and PDF
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:
23.05.2017 - 12:12
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.