ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 30.04.1965 г.

Професия: адвокат

Образование: юридическо - магистър

Езици: руски, немски

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.

Акцент през мандата: нормативна уредба на местно самоуправление, устройство на територията

Тел. за контакти: 0898 697 708, 0887 700 922

E-mail: e.mosinov@burgascouncil.org

Участие в комисии:

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението - председател

Постоянна комисия по правни въпроси - зам.-председател

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - председател

Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - член

 

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ, ПИТАНИЯ:

Питане № 08 - 00 4238 / 08.01.2016 г.  от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Инвестиционно предложение на "Кроношпан България" ЕООД

Питане № 08 - 00 4215 / 04.01.2016 г. от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и др. места за обществено ползване в гр. Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4340 / 05.02.2016 г. от Евгений Николов Мосинов- общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт

Питане № 08 - 00 5098 / 15.07.2016 Г.  от Евгений Николов Мосинов - общински съветник от групата на БСП, относно: Спазване на забраната за извършване на строителни и монтажни работи на територията на Община Бургас през курортния сезон

Докладна записка № 08 - 00 4939 / 10.06.2016 г. от група общински съветици, относно: Задължаване представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на "Професионален спортен клуб "Черноморец Бургас" АД

край
ПРИНТИРАНЕ И PDF
Printer Friendly and PDF
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:
12.05.2017 - 11:40
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.