ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.06.1963 г.

Професия: специалист изчислителна техника

Образование: средно

Езици: руски, английски

Избрана с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.

Акцент през мандата:

Тел. за контакти: 0899 942 020

E-mail: d.mitreva@burgascouncil.org

Участие в комисии:

Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации - член

Постоянна комисия по транспорт и морско дело - член

Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - член

Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - председател

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

1. Докладна записка № 08 - 00 4128 / 02.12.2015 г. от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

2. Докладна записка № 08 - 00 4484 / 11.03.2016 г. от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

3. Докладна записка № 08 - 00 5036 / 07 .07.2016 Г. от Димитринка Буланова - общински съветник, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на територията на град Бургас

4. Докладна записка  № 08 - 00 5184 / 16.08.2016 г. от Диян Вълков Димов - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и Председател на ПКТМД, Димитринка Буланова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, Антон Берданков - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, относно: Предложение за актуализиране на транспортна схема за междуселищен автобусен превоз във връзка с постъпило предложение на жителите на село Твърдица и становище на управителя на "Бургасбус" ЕООД

5. Докладна записка № 08 - 00 5399 / 03.11.2016 г. от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

Докладна записка  № 08 - 00 5309 / 05.10.2016 г. от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

 

край
ПРИНТИРАНЕ И PDF
Printer Friendly and PDF
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:
15.11.2016 - 10:13
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.