На 16.04.2024 г. от 11:00 ч. в експозиционна зала към Туристически комплекс "Акве Калиде", кв. "Ветрен", Минерални бани ще се проведе публично обсъждане

Публикувано от d.bonchev на

 

Уважаеми дами и господа, уважаеми общински съветници,

Във връзка със стартирало провеждане на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Бургас, преминали успешно етапа на оценка на административно съответствие и допустимост, Ви каним на:

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0042  “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.", с водещ партньор  Община Бургас, ще се проведе на: 

·      16.04.2024 г. от 11:00 ч. в експозиционна зала към Туристически комплекс "Акве Калиде", кв. "Ветрен", Минерални бани.

Линк към презентация на КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0042  “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.":

https://docs.google.com/presentation/d/1OE5NC5wnz2OJ2pQqG_UU0hPdkV8N1Q6FaNMO93di3UI/edit?usp=sharing 

Моля, подкрепете ни, чрез анкетата:

 Линк към онлайн анкета за КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0042  “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии. “ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-w2hZRGPjd3ZAt5Ng-a5HcwtAvXcXJN26OQSobPtaO0smkA/viewform?usp=sf_link


Всяко заинтересовано лице или страна може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Бургас / Звено за публични консултации към РСР на ЮИР не по-късно от 20.04.2024 г.: oic.burgas@gmail.com.

Надяваме се на вашата активност и подкрепа.