НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОДКРЕПИМ ВАЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.bonchev на

НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОДКРЕПИМ ВАЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА БУРГАС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСКА БОЛНИЦА И НАУЧЕН ЦЕНТЪР НА СТУДЕНТСКИ КАМПУС И УЧИЛИЩЕ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АРХЕОЛОГИЯ В „АКВЕ КАЛИДЕ“

Община Бургас участва като водещ партньор в двете концепции по процедура КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ), които преминаха успешно етапът на административно съответствие и допустимост.

Следваща стъпка е популяризиране на концепциите и получаването на обществена подкрепа за инвестициите, които са включени в концепциите.

През периода 2021-2027 г. подходът ИТИ е основен инструмент за прилагане на интегрирания териториален подход и финансиране на проекти на градските общини по приоритет 2 на ПРР.

В тази връзка всеки, който желае, може да гласува за бургаските концепции, попълвайки приложените анкети в долупосочените линкове. 

От нас зависи одобрението на проектите на следващ етап!

Ето и двете концепции за ИТИ :

  • Линк към презентация на КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0042  “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии.":

https://docs.google.com/presentation/d/1OE5NC5wnz2OJ2pQqG_UU0hPdkV8N1Q6FaNMO93di3UI/edit?usp=sharing 

  • Линк към онлайн анкета за КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0042  “История, съвременност и бъдеще в хармония.  Създаване на Иновативна Екосистема за Устойчиво икономическо развитие и Туризъм чрез изпълнение на интегрирани инвестиции в Образование, Наука и Технологии. “ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-w2hZRGPjd3ZAt5Ng-a5HcwtAvXcXJN26OQSobPtaO0smkA/viewform?usp=sf_link

 

  • Линк към презентация на КИТИ  BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing  

  • Линк към онлайн анкета за КИТИ   BG16FFPR003-2.001-0125  “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGWE96hpvOqs4j_s31nI-nljAmch-Z5kwTBjp03glGRV7NA/viewform?usp=sf_link