График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.01.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.01.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС
ТУРИЗЪМ

23.01.2024

вторник

09:00
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

23.01.2024

вторник

10:00
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

23.01.2024

вторник

11:00
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

23.01.2024

вторник

12:00
НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

23.01.2024

вторник

13:00
СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

23.01.2024

вторник

14:00
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

24.01.2024

сряда

09:00
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24.01.2024

сряда

10:00
ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

24.01.2024

сряда

11:00
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

24.01.2024

сряда

12:00
ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

24.01.2024

сряда

13:00
КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

24.01.2024

сряда

14:00
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

25.01.2024

четвъртък

09:00
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

25.01.2024

четвъртък

09:30
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

25.01.2024

четвъртък

10:30
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

25.01.2024

четвъртък

11:30
ПРАВНИ ВЪПРОСИ

25.01.2024

четвъртък

13.00