ПРАВИЛА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №49/ 28.02.2023 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ