ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Публикувано от g.chanakova на

Приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №19/ 26.01.2021 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ