Александър Господинов Койчев

Александър Господинов Койчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 22.02.1978 г.
Професия: Търговски представител
Образование: Висше, ИУ - гр.Варна
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП "Възраждане"
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори; местни референдуми и действия по важни за гражданите теми
Телефон за контакти: 0899990247

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14777 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Сертифициране на Община Бургас по стандарт ISO 37001 – СИСТЕМИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО /ANTI-BRIBERY МANAGEMENT SYSTEMS/ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14778 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на националното знаме на Република България във всяка класна стая в учебните заведения на територията на община Бургас и започване на всеки учебен ден с химна на Република България 

ПИТАНЕ 08 - 00 14780 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Изпълнение на прието решение на Общински съвет-Бургас за изготвяне и публикуване на регистър на нежилищните обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15002 /19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас 
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15007 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Неспазване на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията при осъществяване на подмяна на тротоарна настилка на територията на община Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15008 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Несъбрани местни данъци и такси 

СИГНАЛ 08 - 00 15010 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Контейнери за събиране на отпадъци, предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15137 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за ремонт на детската площадка, намираща се в двора на Народно читалище „Васил Левски 1937“, с административен адрес: гр.Бургас, кв.„Горно Езерово“, ул.„Дружба“ № 26 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15138 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Изготвяне на проект и КСС и осигуряване на финансиране на ремонт на отсечка, водеща към плажа в кв. „Сарафово“ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15139 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предоставяне на допълнителни средства за борба с демографската криза 

ПИТАНЕ 08 - 00 15149 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Слабо улично осветление по бул.„Захари Стоянов“, гр.Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15150 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Разходи, направени от Община Бургас и общински предприятия за медийно отразяване 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15233 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Предложение за приемане на декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море 

ПИТАНЕ 08 - 00 15243 / 29.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Компрометирана настилка на паркинга зад блокове 1А, 1Б и 1В в ж.к.„Славейков“, гр.Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15261 / 07.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Контейнери за дрехи и обувки, поставени на територията на Община Бургас от фирма „ЕВРОТЕКС“ ЕООД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15283 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Ремонт на пейките и монтиране на камери за видеонаблюдение в градинката, обособена между ул. "Александровска", пл. "Атанас Сиреков" и ул. "Апостол Карамитев"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15293 / 14.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Реализирано благоустрояване по програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ на Община Бургас

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15714 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15791 / 10.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Незаконно поставени степенки и бариери на общинска земя в кв.“Сарафово” 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ