Светослав Кирилов Тодоров

Светослав Кирилов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 24.03.1988 г.
Професия: Лекар
Образование: МУ - Плевен, спец. "Неврохирургия";
спец. "Обществено здраве и здравен мениджмънт"
Чужди езици: Френски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП КОД
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Достъпно и качествено здравеопазване; профилактични здравни кампании; насърчаване на кръводаряването; обучение на първа долекарска помощ сред населението
Телефон за контакти: 0896116698

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14792 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Поставяне/изграждане/монтиране на скоростни гърбици и пешеходни пътеки 

ПИТАНЕ 08 - 00 14912 / 10.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Преместване на ЦАУ "Долно Езерово"  

ПИТАНЕ 08 - 00 14913 / 10.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Контрол върху безопасността на детски съоръжения
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14946 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на заграждение за безстопанствени животни /котки/ на ул. "Драма" 11 в ж.к "Братя Миладинови", гр.Бургас
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14947 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Въвеждане на карта за привилегии за възрастни хора „БУРГАСКА СРЕБЪРНА ОБЩНОСТ“ /БСО/ 

ПИТАНЕ 08 - 00 14945 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Проблем с уличното осветление в кв.Банево 

ПИТАНЕ 08 - 00 15006 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Открити спортни съоръжения и училищен двор в у-ща „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08 - 00 15053 / 25.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Стоян Грозев, Светослав Тодоров, Милен Георгиев, Георги Кузманов, Георги Манев и Мариела Кирова - общински съветници, относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15132 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Приемане на нова "Общинска програма за деца, родители и специалисти, обхващаща периода от бременност, раждане, най-ранно детско развитие от 0 до 3 г., както и възрастта на социализация и предучилищно образование"
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15131 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Финансиране на належащи ремонтни дейности на двете детски отделения на УМБАЛ Бургас АД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15160 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Подмяна на флаговете на Република България, Европейски съюз и Община Бургас, монтирани на пилони на кръговите кръстовища в гр. Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15161 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15288 / 13.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от д-р Светослав Кирилов Тодоров - председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15670 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Предоставяне на кръводарителите ваучер за индивидуално посещение на туристически обекти о.Св Анастасия, Културно-туристически комплекс Ченгене скеле, Комплекс Акве Калиде
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15788 / 09.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Полагане на допълнителна  маркировка по натоварени, възлови кръстовища в гр. Бургас за заостряне на вниманието на пешеходците и предотвратяване на пътни инциденти поради непредпазливост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ