Мадлен Михран Мутафян

Мадлен Михран Мутафян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 16.12.1974 г.
Професия: Юрист
Образование: Юридическо
Чужди езици: Арменски, английски, руски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОбС: Мандат 2019-2023 г.
Акцент през мандата: Правни въпроси, подпомагане на етническите малцинства, развитие на пристанищата

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с Меден Рудник
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14743 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на настилката на паркинг, намиращ се на ул."Любен Каравелов" №12 в междублоковото пространство с ул."Левски"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14848 / 18.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната и тротоарна настилка, намираща се на ул."Шейново" /в участъка от бул."Сан Стефано" до ул." Цар Самуил"/
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14886 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. "2-ра" и ул. "3-та" в село Брястовец

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14937 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул."Съветска", ул."Комсомолска" и ул."Странджа" в село Равнец или асфалтиране на посочените улици / при условия на алтернативност/
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15249 / 01.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Натрупани строителни отпадъци в ж/к "Изгрев", зад бл.№121, отстрани на бл.№8
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15382 / 22.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Промяна на часовете от денонощието за обслужване на съдовете за смет, разположени на улици с една активна лента за движение
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас