Живко Иванов Табаков

Живко Иванов Табаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 06.09.1977 г.
Професия: Управление на хотели и ресторанти; туризъм; стопанско управление
Образование: "Проф. д-р Асен Златаров" - магистър
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: МК "Левицата"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г.; мандат 2019 - 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ