График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.07.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 1 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ТУРИЗЪМ

23.07.2024

вторник

09:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 

23.07.2024

вторник

10:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

23.07.2024

вторник

11:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

23.07.2024

вторник

12:00

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

23.07.2024

вторник

13:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

23.07.2024

вторник

14:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

24.07.2024

сряда

09:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24.07.2024

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ 

24.07.2024

сряда

11:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

24.07.2024

сряда

12:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

24.07.2024

сряда

13:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

24.07.2024

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

25.07.2024

четвъртък

09:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

25.07.2024

четвъртък

10:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

25.07.2024

четвъртък

11:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ   

25.07.2024

четвъртък

12:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

25.07.2024

четвъртък

13:00