Димчо Грудев Грудев

Димчо Грудев Грудев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Образование: ИМТ
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ 
Телефон за контакти: 0888 550 606

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14747 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Димчо Грудев - председател на ПК по обществен ред и сигурност, относно: Определяне на представител на Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14888 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Управителен съвет и член на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб“ (DigIhub) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15231 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15863 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на финансов ресурс за проектиране, доставка и монтаж на слънцезащитно съоръжение над трибуните на СПО „Лодкостоянка Крайморие“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15864 / 19.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Евелина Михалева и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Благоустрояване на парково пространство около храм „Св. Богородица“ в  центъра на кв. Долно Езерово и изграждане на открита сцена за обществени мероприятия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ