Георги Петров Дракалиев

Георги Петров Дракалиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.06.1971
Професия: Икономист
Образование: Магистър по икономика; доктор по история
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г.; мандат 2019-2023 г. 
Акцент през мандата: Общинска собственост; общински дружества; екология; съхраняване на историческата памет
Телефон за контакти: 0882 291 051

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14709 / 24.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Ограничен достъп до общински имот в землището на с. Димчево, на брега на яз. Мандра 

ПИТАНЕ 08 - 00 14710/ 24.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Самонастаняване и незаконно строителство в общински имоти по северния бряг на яз. Мандра 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14747 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Димчо Грудев - председател на ПК по обществен ред и сигурност, относно: Определяне на представител на Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ПИТАНЕ 08 - 00 14752 / 06.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Строеж на джамия в кв."Победа" гр.Бургас
 

ДОКЛАД 08 - 00 14970 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община  

ДОКЛАД 08 - 00 14971 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас
 

ДОКЛАД 08 - 00 14972 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас
 

ДОКЛАД 08 - 00 14973 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

ДОКЛАД 08 - 00 14974 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на oбщина Бургас
 

ДОКЛАД 08 - 00 14975 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица
 

ДОКЛАД 08 - 00 14976 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд

ПИТАНЕ 08 - 00 15307 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изработване на стандарти за отделните зони на градската среда, съгласно Наредбата по чл.13а от ЗУТ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15308 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Рекламни надписи на чужди езици на територията на община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15418 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15419 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно:  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15420 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15421 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15422 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15423 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горски територии на Община Бургас
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15424 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15425 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти” 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15426 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15427 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15674 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Художествено осветление на бюст-паметници в Приморски парк
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15675 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Поставяне на слънцезащитни съоръжения на пл. „Тройката“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15676 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изготвяне на стратегия за развитие на културата 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15825 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2023 г.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ