вторник, Май 2, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Входящи писма
2 Май, 2017 - 09:30
от Атанас Кобарелов - председател на Яхт клуб "Черноморец Бургас", относно: Провеждане на регата "Черноморец Бургас"
 
Категория: Входящи писма
2 Май, 2017 - 09:36
от Живко Панайотов - управител "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Годишен план за ползването в горите собственост на Община Бургас
 
14
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 25.04.2016 ГОДИНА
2 Май, 2017 - 14:13
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
16
Категория: Входящи писма
2 Май, 2017 - 16:23
от Клуб по спортно ориентиране "Странджа", относно: Финансиране за спортна проява традиционна купа по спортно ориентиране "Купа Бургас"
 
Категория: Входящи писма
2 Май, 2017 - 16:26
от Веселин Мирчев - секретар на Тенис клуб "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане
 
Категория: Входящи писма
2 Май, 2017 - 16:31
от Валентина Федоровна Георгиева, относно: Финансово подпомагане
 
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.