понеделник, Април 3, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
3 Април, 2017 - 09:36
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8 , Протокол № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
3 Април, 2017 - 09:41
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 51/21.07.2011 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 23 , Протокол № 26/23.07.2013 г.; по т.2, Протокол №25/28.03.2017 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
3 Април, 2017 - 09:46
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 3 , Протокол № 25/28.03.2017 г.
 
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници
3 Април, 2017 - 09:52
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т .26 , Протокол № 26/ 23.07. 2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, по т.9, Протокол № 33/13.02.2014 год., по т.25, Протокол №39/12.08.2014 г., по т.4, Протокол №25/28.03.2017 г.
 
11
Категория: Архив на правилници, Наредби и правилници
3 Април, 2017 - 11:24
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1 8, Протокол № 35/ 24.0 6.20 10 г., отменен с решение по т.23, , Протокол №25/28.03.2017 г.
 
Категория: Докладни записки
3 Април, 2017 - 11:31
от Чанка Коралска - За кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №742/27.03.2017 г. , относно: 1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за обект: „Нова ВЛ 400кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, относно засегнатия от трасето земеделски фонд - общинска собственост, в землището на гр.Българово и с.Миролюбово, Община Бургас. 2. Даване на предварително съгласие по реда на чл.25, ал.3 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за изработване на подробен устройствен план -...
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.