четвъртък, Март 2, 2017

Време Съдържание
Ден
 
13
Категория: Входящи писма
2 Март, 2017 - 13:19
от Мария Бенчева - директор на РБ "Пейо Яворов", относно: Финансово подпомагане на проект "Първостроители на Бургаската опера - 1920-1970 г."
 
16
Категория: Решения, ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 28.02.2017 ГОДИНА
2 Март, 2017 - 16:01
Актовете на Общински съвет – Бургас могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.
 
Категория: Видеоархив, ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 28.02.2017 ГОДИНА
2 Март, 2017 - 16:24
 
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.