вторник, Февруари 14, 2017

Време Съдържание
Ден
 
10
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 10:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.16, кв.17, кв.18 и кв.19 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас 2 .Приемане на РУП за УПИ II в кв.16 по плана на кв.Крайморие и предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
 
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 10:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм /бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.12.801 по КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2 . Одобряване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII - 5, отреден...
 
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 10:41
от ЖФК Нефтохимик 1962 - Бургас, относно: Финансова подпомагане на спортния клуб
 
14
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 14:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.9 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КККР на гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 14:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.1.1511 и 07079.1.1512 по одобрени КККР на гр.Бургас, находящи се в м.“Ъгъла“/бивша м.“Кюшето“/, землище кв.Сарафово, гр.Бургас
 
Категория: Докладни записки
14 Февруари, 2017 - 14:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ
 
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.