понеделник, Февруари 13, 2017

Време Съдържание
Ден
 
09
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 09:34
от Веселин Пренеров - Председател на "Постоянната комисия по култура и читалищна дейност" към Общински съвет - Бургас , относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Бургаски деца"
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 09:47
от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Предоставяне за стопанисване и управление на "Авиомузей Бургас", обект: самолетна експозиция "Стари самолети" и прилежащи територии в УПИ I-17, идентичен поземлен имот 07079.690.65 с площ 7 272 кв.м. по КК на гр. Бургас
 
11
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 11:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 11:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Годишна програма за общинска туристическа реклама на Община Бургас за 2017 година
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 11:39
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Транспорт", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012 г. по т.44 (Протокол №17)
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 11:46
от Красимир Стойчев – Зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на независими одитори за проверка и заверка на ГФО за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала
 
16
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 16:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас , относно : Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас 2016 - 2020 г.
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 16:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори 07079.831.190, 07079.831.65, 07079.831.66 и 07079.10.955 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на обслужващи пътища, алеи и довеждаща инфраструктура .2. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори 07079.831.190, 07079.831.65, 07079.831.66 и 07079.10.955 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на обслужващи пътища, алеи и довеждаща инфраструктура
 
Категория: Докладни записки
13 Февруари, 2017 - 16:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1 . Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.921, 07079.3.922, 07079.3.910, 07079.3.1287, 07079.3.955, 07079.3.1300, 07079.3.1301 – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923, 07079.3.924, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936,...
 
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.