Януари 2017

Януари 2017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5726 / 27.01.2017 Г.

от Калчо Белов - общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №8/23.02

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5724 / 26.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. февруари 2017 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.02.2017 г. (петък).

Молба № 08 - 00 5718 / 24.01.2017 Г.

от Мариета Рахова - председател на СНЦ "Сдружение Долно Езерово", относно: Предоставяне на офис помещения за обществено полезна дейност

ПИСМО № 08 - 00 5715 / 24.01.2017 Г.

от Петьо Хаджиев - обществен Навигатор и председател на УС на Движението, относно:  "Движение защита на гражданите и държавата"

ПИСМО № 08 - 00 5712 / 24.01.2017 Г.

от Мая Манолова - омбудсман на Република България, относно: Жалби, №3202/2016 г. и №3226/2016 г. до Омбудсмана на Република България

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.01.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“, приет с Решение на Общински съвет Бу

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5689 / 16.01.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

Питане № 08 - 00 5709 / 23.01.2017 Г.

от инициативен комитет на живущи от Острици №1, 2, 3, 4, относно: Изготвяне на ПУП - парцеларен план за трасе - път от кв. Банево до Остриците

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.