Ноември 2016

Ноември 2016

ПИСМО № 08 - 00 5512 / 29.11.2016 Г.

от Я. Ангелов - Председател СНЦ "СК Акулите", относно: Проверка на турнир по плуване "Златна Добруджа"

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05.

РЕШЕНИЕ 1750 / 01.11.2016 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 37, ал. 2 (бивш чл. 38, ал. 2) от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Бургас, със следното съдържание: „Срокът на валидност на разрешението по ал.

Предложение № 08 - 00 5503 / 28.11.2016 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5510 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5504 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5506 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5509 / 28.11.2016 Г.

от Георги Дражев - общински съветник от групата на  ПП НФСБ и ПП СЕК, зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бу

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5508 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на ава

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.