Април 2016

Април 2016

Жалба № 08 - 00 4707 / 25.04.2016 г.

от треньори и родители на деца, картотекирани в ПК Метропол и от треньори в ПК Акулите, подробно изброени по-долу, относно: ПК "Бриз"

Обръщение на Костантин Луков към гражданите и гостите на Бургас

Уважаеми бургазлии и гости на Бургас,

От свое име и от името на бургаските общински съветници пожелавам здраве, благополучие и светли Великденски празници!

Докладна записка № 08 - 00 4704 / 25.04.2016 г.

от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, както и от група съветници по приложен списък, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на акции до размер на 51% от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтох

Докладна записка № 08 - 00 4706 / 25.04.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Определяне характера на собствеността на УПИ ІІ, в кв. 15б, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и одобряване споразумение за сътрудничество и съвместна дейност

Писмо № 08 - 00 4700 / 22.04.2016 г.

от Стоян Арнаудов - директор на дирекция "Управление на общинската собственост", относно: Преразглеждане на пазарна оценка за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в УПИ XII-77, кв.13, по плана на ж.к, "Изгрев"

Докладна записка № 08 - 00 4697 / 20.04.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

Заявление № 08 - 00 4695 / 21.04.2016 г.

за изказване от Милчо Лазаров Добрев- председател на ПП "Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ" , относно: Изказване по т.4 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 26.04.2016 г. на Общински съвет - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4691 / 20.04.2016 г.

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв.

Заявление № 08 - 00 4683 / 19.04.2016 г.

от Мария Кирилова Митова, относно: Разглеждане на възможността за инвестиционно планиране от Община Бургас и възможност за изпълнение на дейности по водоснабдяване с чиста вода за битови нужди от минаващия наблизо стар захранващ водопровод на град Бургас и свързване с намиращия с

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.