Февруари 2016

Февруари 2016

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,  Протокол № 8/ 23.02.201

Заявление № 08 - 00 4429 / 25.02.2016 г.

от Сдружение с нестопанска цел "Независим Транспортен Синдикат АВТО 94", относно: Обособяване на таксиметровите стоянки

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м.март 2016 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 11.03.2016 г. Заседанието на ОбС ще се проведе на 29.03.2016 г. Заседанията на постоянните комисии се провеждат в малката заседателна зала на ОбС, намираща се в сградата на Община Бургас, ст.111

Докладна записка № 08 - 00 4426 / 23.02.2016 г.

от д-р Христо Дечев Дечев, управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване абдоминален ретрактор за нуждите на операционна зала на Отделение по онкология при „КОЦ – Бургас” ЕООД

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 23.02.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4379   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

Докладна записка № 08 - 00 4425 / 22.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр.

Жалба № 08 - 00 4421 / 22.02.2016 г.

от "БИ" ЕООД, представлявано от управителя Илиян Николов Банев с ЕИК:102904762, относно: Кафе "Фреш"

Предложение № 08 - 00 4423 / 22.02.2016 г.

от Милена Тодорова - представител на Карате клуб "Ронин"", относно: Предложение за спортна проява

Страници

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.