• Важни съобщения
  • Конкурси
  • Новини

Обявление за стартиране на конкурсна процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Бургас

О Б Я В Л Е Н И Е

Общински съвет – Бургас на основание Решение по т. 41 от Протокол №23/31.01.2017 г., в сила от 21.02.2017 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”.

Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на Община Бургас, със завършено висше образование и минимум 10 (десет) години трудов стаж.

Необходими документи: заявление (по образец), мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи трудов стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.

Документите на кандидатите се приемат в Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №108 (сто и осем), от 22.02.2017 г. до 08.03.2017 г. , до края на работния ден.

Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местни ежедневници, интернет сайта на Общински съвет – Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас.

Интервютата с допуснатите кандидати ще започнат на 20.03.2017 г. по предварителен график в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая № 111 (сто и единадесет), като ще се проверят и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса.

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, образец на заявлението и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет – Бургас, ул. „Александровска” №26, ет. 1, стая №108 (сто и осем).

Настоящото обявление е публикувано на интернет сайта на Общински съвет – Бургас и Община Бургас и е поставено на информационното табло на Община Бургас, както и е разпространено в местни печатни и електронни медии.

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

край
ПРИНТИРАНЕ И PDF
Printer Friendly and PDF
РАЗГЛЕЖДАНИЯ:
455
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА:
24.02.2017 - 12:05
 

Разработка

РАЗРАБОТКА: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. http://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на http://www.burgascouncil.org/sitemap

 
placeholder
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.