НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОДКРЕПИМ ВАЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.bonchev на

Нека се обединим и подкрепим важните инвестиции в Община Бургас за създаване на Детска болница и Научен център на студентски кампус и училище по експериментална археология в „Акве Калиде“.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 19.01.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.01.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 19.12.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 08.12.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 19.12.2023 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.