НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОДКРЕПИМ ВАЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.bonchev на

Нека се обединим и подкрепим важните инвестиции в Община Бургас за създаване на Детска болница и Научен център на студентски кампус и училище по експериментална археология в „Акве Калиде“.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 14.02.2024 год. (сряда)  от 09:00 часа , на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 06.02.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.Заседанието на ОбС ще се проведе на 14.02.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 30.01.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 30.01.2024 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се  проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния ДНЕВЕН РЕД