НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОДКРЕПИМ ВАЖНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от d.bonchev на

Нека се обединим и подкрепим важните инвестиции в Община Бургас за създаване на Детска болница и Научен център на студентски кампус и училище по експериментална археология в „Акве Калиде“.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАРТ 2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 15.03.2024 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.03.2024 г. от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с изложените в Дневния ред въпроси, свиквам извънредно ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 22.02.2024 г. от 14:00 ч. (четвъртък), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД